Đang tải dữ liệu ...
Hướng dẫn mua hàng
HỖ TRỢ MUA HÀNG ONLINE
Khu vực phía Bắc
THIẾT BỊ TIN HỌC
Nguyễn Như Quỳnh
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 0988729199
Email: quynhkd@gmail.com
Vũ Phạm Tùng
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 0963358325
Email: phamtung@khaitrijsc.com
Thu Hảo
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 0974251088
Trần Duy Bình
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 0983659325
Email: duybinh@khaitrijsc.com
THƯƠNG HIỆU
Dell (9)      
Nhận báo giá
Dell
Kiểu xem: Xem dạng ảnh Xem dạng List
So sánh sản phẩm
Tổng số 9 Sản phẩm
 
Giá mới: 11.697.000 VNĐ
Giá cũ: 12.600.000 VNĐ
 
Giá mới: 11.697.000 VNĐ
Giá cũ: 12.600.000 VNĐ
 
Giá mới: 11.508.000 VNĐ
Giá cũ: 12.600.000 VNĐ
 
Giá mới: 11.508.000 VNĐ
Giá cũ: 11.970.000 VNĐ
 
Giá mới: 11.298.000 VNĐ
Giá cũ: 11.550.000 VNĐ
 
Giá mới: 11.004.000 VNĐ
Giá cũ: 11.130.000 VNĐ
 
Giá mới: 11.004.000 VNĐ
Giá cũ: 11.340.000 VNĐ
 
Giá mới: 10.899.000 VNĐ
Giá cũ: 11.130.000 VNĐ
 
Giá mới: 6.678.000 VNĐ
Giá cũ: 7.350.000 VNĐ
Tổng số 9 Sản phẩm
Giới hạn theo giá (VNĐ)