Đang tải dữ liệu ...
Hướng dẫn mua hàng
HỖ TRỢ MUA HÀNG ONLINE
Khu vực phía Bắc
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
Nguyễn Như Quỳnh
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 0988729199
Email: quynhkd@gmail.com
Vũ Phạm Tùng
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 01659877626
Email: phamtung@khaitrijsc.com
Thu Hảo
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 0974251088
Nguyễn Huyền
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 0988539325
Email: nguyenhuyen@khaitrijsc.com
Trần Duy Bình
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 0983659325
Email: duybinh@khaitrijsc.com
Nguyễn Ly
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 0963358325
Email: nguyen.ly@khaitrijsc.com
THƯƠNG HIỆU
ALFA (2) Bosser (2) DSB (8) FEG (6)
GBC (5) H-Pec (3) Robotron (1) YT (2)
Nhận báo giá
Máy Ép Plastic
Kiểu xem: Xem dạng ảnh Xem dạng List
So sánh sản phẩm
Tổng số 30 Sản phẩm
 
2.520.000 VNĐ
 
Giá mới: 1.554.000 VNĐ
Giá cũ: 1.680.000 VNĐ
 
Giá mới: 1.512.000 VNĐ
Giá cũ: 1.785.000 VNĐ
 
Giá mới: 1.260.000 VNĐ
Giá cũ: 1.659.000 VNĐ
 
Giá mới: 2.394.000 VNĐ
Giá cũ: 2.625.000 VNĐ
 
Giá mới: 3.465.000 VNĐ
Giá cũ: 4.200.000 VNĐ
 
Giá mới: 1.680.000 VNĐ
Giá cũ: 2.730.000 VNĐ
 
Giá mới: 7.770.000 VNĐ
Giá cũ: 8.190.000 VNĐ
 
Giá mới: 3.360.000 VNĐ
Giá cũ: 3.570.000 VNĐ
 
Giá mới: 2.835.000 VNĐ
Giá cũ: 3.045.000 VNĐ
 
Giá mới: 4.200.000 VNĐ
Giá cũ: 4.620.000 VNĐ
 
Giá mới: 3.003.000 VNĐ
Giá cũ: 3.150.000 VNĐ
 
Giá mới: 14.301.000 VNĐ
Giá cũ: 14.385.000 VNĐ
 
Giá mới: 5.355.000 VNĐ
Giá cũ: 5.985.000 VNĐ
 
Giá mới: 3.990.000 VNĐ
Giá cũ: 4.011.000 VNĐ
 
Giá mới: 3.570.000 VNĐ
Giá cũ: 3.780.000 VNĐ
 
Giá mới: 1.554.000 VNĐ
Giá cũ: 1.638.000 VNĐ
 
Giá mới: 1.197.000 VNĐ
Giá cũ: 1.470.000 VNĐ
 
Giá mới: 1.890.000 VNĐ
Giá cũ: 2.100.000 VNĐ
 
Giá mới: 2.520.000 VNĐ
Giá cũ: 2.835.000 VNĐ
 
Giá: Call 04.3566.7311
 
Giá mới: 1.470.000 VNĐ
Giá cũ: 1.680.000 VNĐ
 
Giá: Call 04.3566.7311
 
Giá: Call 04.3566.7311
 
Giá mới: 1.218.000 VNĐ
Giá cũ: 1.491.000 VNĐ
 
Giá mới: 945.000 VNĐ
Giá cũ: 1.176.000 VNĐ
 
Giá: Call 04.3566.7311
 
Giá: Call 04.3566.7311
 
Giá: Call 04.3566.7311
 
Giá: Call 04.3566.7311
Tổng số 30 Sản phẩm