Đang tải dữ liệu ...
Hướng dẫn mua hàng
HỖ TRỢ MUA HÀNG ONLINE
Khu vực phía Bắc
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
Nguyễn Như Quỳnh
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 0988729199
Email: quynhkd@gmail.com
Vũ Phạm Tùng
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 01659877626
Email: phamtung@khaitrijsc.com
Thu Hảo
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 0974251088
Nguyễn Huyền
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 0988539325
Email: nguyenhuyen@khaitrijsc.com
Trần Duy Bình
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 0983659325
Email: duybinh@khaitrijsc.com
Nguyễn Ly
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 0963358325
Email: nguyen.ly@khaitrijsc.com
THƯƠNG HIỆU
3D (5) Apolo (17) Dalite (42) Grandview (23)
H-Pec (26) REGENT (8) Star (12) Tab-tension (7)
UNIC (13) VGA-Korea (5)    
Nhận báo giá
Màn Chiếu ( screen )
Kiểu xem: Xem dạng ảnh Xem dạng List
So sánh sản phẩm
Tổng số 159 Sản phẩm | Trang
1
2
3
4
5
6
 
Giá mới: 24.150.000 VNĐ
Giá cũ: 26.250.000 VNĐ
 
Giá mới: 21.420.000 VNĐ
Giá cũ: 25.200.000 VNĐ
 
Giá mới: 20.160.000 VNĐ
Giá cũ: 22.050.000 VNĐ
 
Giá mới: 18.900.000 VNĐ
Giá cũ: 19.950.000 VNĐ
 
Giá mới: 17.850.000 VNĐ
Giá cũ: 18.900.000 VNĐ
 
Giá mới: 15.750.000 VNĐ
Giá cũ: 17.850.000 VNĐ
 
Giá mới: 6.300.000 VNĐ
Giá cũ: 7.350.000 VNĐ
 
Giá mới: 25.200.000 VNĐ
Giá cũ: 28.350.000 VNĐ
 
Giá mới: 42.210.000 VNĐ
Giá cũ: 46.410.000 VNĐ
 
Giá mới: 26.985.000 VNĐ
Giá cũ: 27.552.000 VNĐ
 
Giá mới: 25.830.000 VNĐ
Giá cũ: 32.445.000 VNĐ
 
Giá mới: 4.641.000 VNĐ
Giá cũ: 4.893.000 VNĐ
 
Giá mới: 3.171.000 VNĐ
Giá cũ: 3.465.000 VNĐ
 
Giá mới: 2.436.000 VNĐ
Giá cũ: 2.583.000 VNĐ
 
Giá mới: 2.121.000 VNĐ
Giá cũ: 2.373.000 VNĐ
 
Giá mới: 2.016.000 VNĐ
Giá cũ: 2.184.000 VNĐ
 
Giá mới: 1.491.000 VNĐ
Giá cũ: 1.722.000 VNĐ
 
Giá mới: 966.000 VNĐ
Giá cũ: 1.197.000 VNĐ
 
Giá mới: 2.121.000 VNĐ
Giá cũ: 2.583.000 VNĐ
 
Giá mới: 1.596.000 VNĐ
Giá cũ: 1.827.000 VNĐ
 
Giá mới: 1.071.000 VNĐ
Giá cũ: 1.302.000 VNĐ
 
1.050.000 VNĐ
 
Giá mới: 1.260.000 VNĐ
Giá cũ: 1.365.000 VNĐ
 
Giá mới: 1.890.000 VNĐ
Giá cũ: 2.520.000 VNĐ
 
Giá mới: 2.100.000 VNĐ
Giá cũ: 2.520.000 VNĐ
 
Giá mới: 2.100.000 VNĐ
Giá cũ: 2.310.000 VNĐ
 
Giá mới: 2.940.000 VNĐ
Giá cũ: 3.150.000 VNĐ
 
Giá mới: 3.570.000 VNĐ
Giá cũ: 3.990.000 VNĐ
 
Giá mới: 3.150.000 VNĐ
Giá cũ: 3.360.000 VNĐ
 
Giá mới: 4.200.000 VNĐ
Giá cũ: 4.410.000 VNĐ
Tổng số 159 Sản phẩm | Trang
1
2
3
4
5
6
Giới hạn theo giá (VNĐ)
Loại màn chiếu
Nhu cầu sử dụng
Chất liệu màn chiếu
Xuất xứ
Kích thước màn chiếu