Đang tải dữ liệu ...
Hướng dẫn mua hàng
HỖ TRỢ MUA HÀNG ONLINE
Khu vực phía Bắc
MÁY CN & NN
Nguyễn Như Quỳnh
Nick Skype Tel: 04.35667311
Mobile: 0988279199
Email: quynhkd@gmail.com
Thu Hảo
Nick Skype Tel: 0435667311
Mobile: 0974251088
THƯƠNG HIỆU
VGPGEN (8)      
Nhận báo giá
VGPGEN
Kiểu xem: Xem dạng ảnh Xem dạng List
So sánh sản phẩm
Tổng số 8 Sản phẩm
 
Giá mới: 24.360.000 VNĐ
Giá cũ: 25.200.000 VNĐ
 
Giá mới: 15.330.000 VNĐ
Giá cũ: 16.590.000 VNĐ
 
Giá mới: 35.994.000 VNĐ
Giá cũ: 37.842.000 VNĐ
 
Giá mới: 16.044.000 VNĐ
Giá cũ: 16.275.000 VNĐ
 
Giá mới: 15.351.000 VNĐ
Giá cũ: 15.750.000 VNĐ
 
Giá mới: 11.445.000 VNĐ
Giá cũ: 11.781.000 VNĐ
 
Giá mới: 11.970.000 VNĐ
Giá cũ: 16.800.000 VNĐ
Tổng số 8 Sản phẩm
Giới hạn theo giá (VNĐ)
Nhu cầu sử dụng
Công suất
Loại nhiên liệu sử dụng
Số pha máy phát điện
Xuất xứ