Đang tải dữ liệu ...
Hướng dẫn mua hàng
HỖ TRỢ MUA HÀNG ONLINE
Khu vực phía Bắc
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
Nguyễn Như Quỳnh
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 0988729199
Email: quynhkd@gmail.com
Vũ Phạm Tùng
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 01659877626
Email: phamtung@khaitrijsc.com
Thu Hảo
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 0974251088
Nguyễn Huyền
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 0988539325
Email: nguyenhuyen@khaitrijsc.com
Trần Duy Bình
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 0983659325
Email: duybinh@khaitrijsc.com
Nguyễn Ly
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 0963358325
Email: nguyen.ly@khaitrijsc.com
Nhận báo giá
Toshiba
Kiểu xem: Xem dạng ảnh Xem dạng List
So sánh sản phẩm
Tổng số 13 Sản phẩm
 
Giá mới: 43.218.000 VNĐ
Giá cũ: 45.990.000 VNĐ
 
Giá mới: 27.972.000 VNĐ
Giá cũ: 29.400.000 VNĐ
 
Giá mới: 28.098.000 VNĐ
Giá cũ: 32.550.000 VNĐ
 
Giá mới: 21.252.000 VNĐ
Giá cũ: 23.709.000 VNĐ
 
Giá mới: 31.710.000 VNĐ
Giá cũ: 36.960.000 VNĐ
 
Giá mới: 16.611.000 VNĐ
Giá cũ: 20.580.000 VNĐ
 
Giá mới: 116.025.000 VNĐ
Giá cũ: 126.042.000 VNĐ
 
Giá mới: 90.951.000 VNĐ
Giá cũ: 97.020.000 VNĐ
 
Giá mới: 58.947.000 VNĐ
Giá cũ: 62.790.000 VNĐ
 
Giá mới: 47.901.000 VNĐ
Giá cũ: 52.710.000 VNĐ
 
Giá mới: 53.004.000 VNĐ
Giá cũ: 57.120.000 VNĐ
 
Giá mới: 26.250.000 VNĐ
Giá cũ: 30.450.000 VNĐ
 
Giá: Call 04.3566.7311
Tổng số 13 Sản phẩm
Giới hạn theo giá (VNĐ)
Tốc độ sao chụp ( bản/phút )
Tính năng
Khổ giấy sử dụng tối đa
Sao chụp liên tục
Bộ nhớ RAM
Xuất xứ