Đang tải dữ liệu ...
Hướng dẫn mua hàng
HỖ TRỢ MUA HÀNG ONLINE
Khu vực phía Bắc
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
Nguyễn Như Quỳnh
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 0988729199
Email: quynhkd@gmail.com
Vũ Phạm Tùng
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 01659877626
Email: phamtung@khaitrijsc.com
Thu Hảo
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 0974251088
Nguyễn Huyền
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 0988539325
Email: nguyenhuyen@khaitrijsc.com
Trần Duy Bình
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 0983659325
Email: duybinh@khaitrijsc.com
Nguyễn Ly
Nick Skype Tel: 024.35667311
Mobile: 0963358325
Email: nguyen.ly@khaitrijsc.com
Nhận báo giá
Canon
Kiểu xem: Xem dạng ảnh Xem dạng List
So sánh sản phẩm
Tổng số 16 Sản phẩm
 
Giá mới: 177.240.000 VNĐ
Giá cũ: 180.600.000 VNĐ
 
Giá mới: 154.455.000 VNĐ
Giá cũ: 157.500.000 VNĐ
 
Giá mới: 130.830.000 VNĐ
Giá cũ: 134.400.000 VNĐ
 
Giá mới: 92.400.000 VNĐ
Giá cũ: 96.600.000 VNĐ
 
Giá mới: 29.925.000 VNĐ
Giá cũ: 34.020.000 VNĐ
 
Giá mới: 64.995.000 VNĐ
Giá cũ: 68.649.000 VNĐ
 
Giá mới: 20.055.000 VNĐ
Giá cũ: 23.730.000 VNĐ
 
Giá mới: 101.010.000 VNĐ
Giá cũ: 102.690.000 VNĐ
 
Giá mới: 95.550.000 VNĐ
Giá cũ: 107.520.000 VNĐ
 
Giá mới: 61.950.000 VNĐ
Giá cũ: 66.150.000 VNĐ
 
Giá mới: 97.650.000 VNĐ
Giá cũ: 100.800.000 VNĐ
 
Giá mới: 75.180.000 VNĐ
Giá cũ: 75.999.000 VNĐ
 
Giá mới: 71.127.000 VNĐ
Giá cũ: 72.240.000 VNĐ
 
Giá mới: 42.126.000 VNĐ
Giá cũ: 42.840.000 VNĐ
 
Giá mới: 33.138.000 VNĐ
Giá cũ: 33.810.000 VNĐ
 
Giá mới: 15.435.000 VNĐ
Giá cũ: 17.220.000 VNĐ
Tổng số 16 Sản phẩm
Giới hạn theo giá (VNĐ)
Độ phân giải
Tốc độ sao chụp ( bản/phút )
Tính năng
Khổ giấy sử dụng tối đa
Sao chụp liên tục
Bộ nhớ RAM
Xuất xứ